Deltaker tegner på flipover

VERDIFULT: Den første samlingen i styreledernettverket, ble et nyttig møtepunkt for de inviterte styrelederne. Foto: Naomi Curwen

Etterlengtet nettverk for styreledere

– Det å få treffe andre i samme rolle har vært verdifullt. Etter denne samlingen innser jeg hvor likt vi tenker og det oppleves trygt. Dette er en av tilbakemeldingene fra Misjonskirken Norges første nettverkssamling for styreledere i oktober.

Hensikten er å etablere et nettverk for erfaringsdeling mellom styreledere. Både rolleforståelse og teamforståelse står på programmet. I tillegg er det satt av tid til åndelig påfyll og sosialt fellesskap. Felles for deltakerne er at de er øverste valgte leder i større menigheter med stab.

Å lære av hverandre

– Å være styreleder er en omfattende frivillig oppgave, med mye ansvar. Ofte kan det oppleves ensomt, innledet menighetsrådgiver Anne-Margrethe Mandt-Anfindsen.

– Vi ønsker at dere skal få mulighet til å bli bedre kjent med andre i samme rolle og få snakke om problemstillinger dere møter. Samtalen gikk lett mellom deltakerne og flere opplevde å kjenne seg igjen i det andre beskrev fra sin menighet, både av gleder og utfordringer.

Kjell Birkeland underviser styrelederne

Kjell Birkeland ledet en av samtalene på styreledernettverket. Foto: Naomi Curwen

Lederrekruttering til styret og andre frivillige oppgaver viser seg å være en utfordring flere opplever. Samtalen dreide seg også inn på hvordan vi kan gjøre lederskap attraktivt, bygge gode lederteam og sikre at lederskapet prioriterer de viktigste sakene.

Lavere terskel for kontakt

– Det har vært nyttig å høre hvordan andre tenker og hvordan de løser ulike oppgaver. Jeg tar med mange ideer hjem, delte en av styrelederne i avslutningsrunden før alle dro hvert til sitt. De opplevde at terskelen for å ta kontakt med hverandre for å drøfte ulike utfordringer, var blitt lavere etter samlingen.

– Misjonskirken Norge ønsker å betjene menighetene. Å satse på lederutvikling er noe av det viktigste vi kan gjøre, og gode nettverk for styreledere er en del av det, forteller Nasjonal leder Torben Joswig.

– Det var mange positive tilbakemeldinger fra styrelederne. Jeg tror at denne måten å jobbe på er svært verdifull og noe vi skal fortsette med.

Neste gruppe styreledere vil bli invitert til nettverk i mars. Ved spørsmål, send e-post til torben@mknu.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X