Strå med frost og lys

Innlegg av Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling

.

Det har gått opp et lys for meg!

Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke

For noen år siden satt jeg på en benk i Torshovparken og leste C.S Lewis. Plutselig gikk det opp for meg at vi egentlig forholder oss like mye til åndelige lover som naturlover. Det siste året har begrepet lys fått større plass i mitt livAkkurat som vi ikke kan leve uten lyset fra solen, så trenger vi Guds lys for å kunne leve. 

«Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke»står det i 1. Joh 1,5I skapelsesberetningen skapte Gud faktisk lyset før han skapte både måne og sol. Bibelen avsluttes med noen vers i Johannes Åpenbaring (21.23)om at det vil komme en tid der vi ikke lenger trenger lys fra sol og måne, fordi Guds herlighet skal skinne midt iblant oss. 

I møte med pandemien har jeg leste en tekst fra Efeserbrevet 5, 14-17 med overskriften Lysets barn:   

«Kristus skal lyse for degPass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke, men som kloke mennesker,så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.»  

I arbeidet med teksten har jeg merket meg tre utrykk:  

 • Kloke mennesker
  Om du er som meg, så har du den siste tiden opplevd å være rådvill. Økende smittetall og stadige endringer oppleves utfordrende. Vanskelige tider krever mye klokskap av den enkelte. Kloke mennesker gir gode råd. 
  .
 • Dyrebar tid
  En konsekvens av stadige endringer, er at man ikke orker å forholde seg til virkelighetenDa er det lett å gi opp. Men Paulus forteller oss at tiden er dyrebar, selv når det er krevende. La oss derfor streve etter å ta vare på den – være til stede, bidra konstruktivt og skape noe godt. Ja, la dette bli vår rettesnor inn i en annerledes vinter.
  . 
 • Herrens vilje
  2020 vil for mange bli husket som et mørkt år preget av pandemismittevern, usikkerhet og ensomhet2021 har også startet med høye smittetall, og det er lett å bli lei endringer og restriksjoner. Da er det godt å vite at Gud er lys i mørket 

«Jeg er verdens lys», sa Jesus (Joh 8,12).  

«Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det». (Joh 13-5) 

I denne perioden har jeg funnet trøst og visdom i det Bibelen sier om lyset. Jeg har sett viktigheten av kloke mennesker. Jeg har lært å verdsette god tid. Ojeg har fått større innsikt i Gudnærvær.  

Han er der for meg – uansett! 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X