KANDIAT: Hovedstyret har enstemmig vedtatt å innstille Siri Iversen som kandidat til ny generalsekretær i Misjonskirken Norge. (Foto: Trond Filberg)


Innstilling til ny generalsekretær

Hovedstyret har i dag, 26. november 2021, vedtatt enstemmig å innstille Siri Iversen til ny generalsekretær i Misjonskirken Norge. Siri har i ydmykhet og takknemlighet takket ja til å være kandidat.

Det er Generalforsamlingen i mai 2022 som velger generalsekretær etter innstilling fra hovedstyret.

Siri Iversen (47) har vokst opp i en misjonærfamilie og tilhørt vårt kirkesamfunn hele livet. Hun er utdannet ved Ansgar Teologiske Seminar/Ansgar høyskole, og fullfører i november 2021 sin mastergrad. Hun er gift og har tre barn. De er bosatt på Flekkerøy.

Siri har hele sin yrkesaktive karriere i Misjonskirken Norge. Hun har jobbet som menighetsplanter, pastor og lærer på Ansgar bibelskole. Hun er i dag pastor i Flekkerøy misjonskirke, en kirke hun selv var med å plante i perioden 2012-15.

Innstillingsutvalget har bestått av (fra venstre) Dag Andersen (medlem i Hovedstyret, Misjonskirken Betel Mjøndalen), Naomi Curwen (representant for ansatte i Misjonskirken Norge), Rita Nottveit (Hovedstyrets leder, Oslo misjonskirke Betlehem), Isak Voie (styreleder i Misjonskirken UNG, Ytre Randesund misjonskirke) og Anne May Abrahamsen (ansatt ved Ansgarskolen, Hånes misjonskirke).

Det var et samlet innstillingsutvalg som fremmet Siri Iversen som kandidat overfor Hovedstyret.

Utvalget skriver i sin begrunnelse:

Siri Iversen utstråler en stolthet over Misjonskirken Norge, vår historie og våre verdier. Hun identifiserer seg tydelig med vår nye strategi og brenner for å nå nye mennesker. Hun evner å se og inspirere mennesker rundt seg, og hun møter dem som tenker og mener annerledes enn seg, med åpne armer.

Siri er en ettertraktet forkynner i hele kirkelandskapet i Norge og hun er en god ambassadør for Misjonskirken Norge. Hun viser engasjement og forståelse for oppgaver og ansvar omtalt i arbeidsbeskrivelse for generalsekretær. Hun vil være en leder som beskrevet i Romerbrevet 12, 9: «Den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver.». Hun vil bidra til å sette fart, slik hovedstyret har gitt uttrykk for er ønsket inn i en ny strategiperiode.

Hovedstyret gav innstillingsutvalg følgende mandat:

 • Innhente forslag på, og selvstendig finne, kandidater
 • Vurdere om stillingen skal lyses ut
 • Vurdere kandidatene
 • Gjennomføre intervjuprosess
 • Innstille kandidat (-er) til Hovedstyret
 • Ekstern bistand kan benyttes.
 • Vurderinger og innstilling skal ses i lys av ny langtidsstrategi.

Bakgrunn om innstillingsutvalgets arbeid

Innstillingsutvalget har hatt 15 møter. De har hatt bønnehjelp fra et fast bønneteam som har fått oppdaterte og anonymiserte bønneemner underveis. Tidlig i prosessen hadde utvalget et møte med staben for å få innspill til kvalifikasjoner og egenskaper å legge vekt på.

Før noen forslag og søknader var mottatt valgte Innstillingsutvalget å lyse jobben ut både internt og eksternt. De fikk bistand fra ekstern rekrutteringspartner.

Om kandidater og forslagsstillere

Innstillingsutvalget startet med 26 kandidater hvor 10 var kvinner og 16 var menn. Disse fordelte seg slik:

 • 17 foreslått av menigheter eller enkeltpersoner
 • 2 søkere (hvorav en senere trakk sin søknad)
 • 4 fremmet av Innstillingsutvalget
 • 3 kandidater jobbet frem av rekrutteringspartner Hamnøy (ingen av de tre ønsket å bli en del av prosessen)

Det var 14 personer (6 kvinner og 8 menn) som ble invitert til en uformell samtale om stillingen med rekrutteringspartner Jan Tore Hamnøy. Ni stykker takket ja til en slik uformell samtale, fem takket nei. Hamnøy gjennomførte så førstegangs intervju med sju stykker (5 menn, 2 kvinner). Innstillingsutvalget valgte tre personer til et andregangs intervju (to menn og en kvinne), og senere et tredjegangsintervju.

Om forslagsstillerne vet vi at sju menigheter foreslo hver fra 1-6 kandidater. Menighetene er spredt over hele landet. 14 enkeltpersoner (12 menn, 2 kvinner) sendte inn forslag. De foreslo fra 1-5 kandidater hver. Enkeltpersonenes geografiske fordeling er ikke kjent. Graden av medfølgende begrunnelse varierte fra ingen begrunnelse til særs gode og gjennomarbeidede begrunnelser.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X