PLANTE NYE MENIGHETER: – Hva vil du se de neste årene, spurte generalsekretær Siri Iversen i sin tale på Sendt-konferansen i Bergen. (Foto: Markus Kvavik)


Vår tids vekkelse er å starte flere menigheter

Den unge generasjonen viser et sterkt engasjement for menighetsplanting. Det kommer blant annet til uttrykk på oppmøte på Sendt-konferansen i mars.

En rekke ledere og unge fra Misjonskirken Norge, både lokalt og sentralt, deltok på Sendt-konferansen i Bergen 16.-18. mars.

– Vi må tjene ut fra Guds nåde og kraft, med den personlighet og de gaver hver enkelt har fått. Dette var to av hovedpunktene til Siri Iversen da hun talte fredag formiddag på konferansen. Hun var opptatt av hvor vi har fokus og gi videre det vi har fått av Jesus.

– Vi kan se bakover på hva som har skjedd, men enda viktigere er at vi ser framover. Hva vil du de neste 3-5 årene? Siri siterte en av drømmene beskrevet i Sendt: «Vi drømmer å se en generasjon som finner nye veier for kirker og kristne fellesskap som når ut til sin neste». Hun har selv vært med i flere menighetsplantinger i Norge og delte viktigheten av å ha en holdning som er villig til å prøve, og ikke se på det som ikke lykkes som forgjeves.

Gi de unge plass!

– Det var veldig bra at 70 prosent av deltagerne på årets Sendt-konferanse var under 35 år, sier Øivind Augland til misjonsnytt.no. Han sitter i styret for Sendt Norge og har i en årrekke arbeidet med menighetsplanting og leder M4 Europe.

Øivind Augland (Foto: Trond Filberg)

– 25 prosent av verdens befolkning tilhører G-Z generasjonen. Gud ønsker å gjøre noe i den generasjonen, og vi må legge til rette for at det kan skje. For hver generasjon må nå sin egen generasjon med evangeliet og plante nye menigheter, sier Øivind og tror Sendt-konferansen i år var viktig for å mobilisere og gi visjon om menighetsplanting til en ny generasjon.

– Pioneerer må vite hvor de skal gå, hva de kan få, hvem de kan koble seg til og hvor de kan koble seg på, var ett av punktene han hadde i sitt konferanseseminar «Lede og gi rom for pionerer». Han belyste dessuten hvilke spørsmål skal vi stille for å finne ut om noen har kall til plantning.

Vi er alle sendt

I «Fem byer podcasten» har Markus Kvavik i episode #12 utgitt 27. mars, fått flere unge som deltok på Sendt til å fortelle om hva de sitter igjen med etter konferansen. En av dem som deltok på Sendt og forteller om sine inntrykk er Mari Kippenes.

Mari Kippenes.

– Jeg sitter igjen med det store behovet for å plante nye menigheter. Mange steder i landet vårt er det mange som ikke kjenner Jesus. Og på disse stedene er de som kjenner Jesus veldig alene, sier Mari Kippenes. Hun bor og studerer i Oslo og er ansatt på deltid som barne- og ungdomsarbeider i Misjonskirken Nesodden.

– Det generelle kallet har vi alle fått: at vi er sendt av Gud. Og det har jeg lyst til å ta på alvor. Det er ikke alltid vi har fått en tydelig kallsopplevelse. Men det betyr ikke at vi ikke er kalt, sier Mari. Ikke minst har hun med seg viktigheten at det handler om Jesus.

– Vi må starte hos Gud og kople oss på Ham og Hans prosjekt. Vi må huske på hvorfor vi planter eller står i tjeneste. Gud sender, vi sender ikke oss selv, sier Mari.

Hva er Sendt Norge?

Sendt Norge er et tverrkirkelig nettverk som mobiliserer, inspirerer og utruster ledere til å trene og plante nye menigheter og menighetsledere. Visjonen er å bidra til planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025.

Misjonskirken Norge er en av 13 nasjonalt kirker som står sammen i Sendt Norge. Anne Hansli, menighetsplanter og rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge, sitter i styret for Sendt Norge.

I Sendt-rapporten fra 2021 heter det at det på et regionalt og nasjonalt plan er store behov for å plante i områder med befolkningsvekst. Fylkene Oslo og Viken vil alene stå for 57 prosent av befolkningsveksten i Norge frem til 2030. Her må det plantes mange nye menigheter framover bare for å holde følge med befolkningsveksten, påpeker rapporten. Det er tankevekkende at en av ti av dem som blir med i plantinger har ingen uttalt kristen tro!

Les mer om Sendt Norge >>

I rapporten står det også at halvparten av plantingene oppgir oppfølging fra sin sammenheng blant de viktigste faktorene for at man klarte å etablere seg som menighet. Det viktigste da var rådgivning, nettverk med andre plantere og økonomisk støtte i en startfase.

De siste 15 årene (2005-2020) er det rapportert 289 menighetsplantinger i Norge, inkludert plantingsforsøk som er nedlagt senere. De fleste årene i denne perioden ble det  startet opp mellom 12 og 20 menigheter årlig i landet vårt.

I Norge vil vi jobbe for å etablere fellesskap i fem nye byer og plante ti nye menigheter innen 2030.

(Målsetting til Misjonskirken Norge i strategiplanen «Tro Sende Plante»)

Vår tids vekkelse 

– Å starte en ny menighet handler om å starte et kristent felleskap i nærmiljøet der du bor. Da må man være glad i Jesus, menighet og naboene sine, sier Torben M. Joswig. Han er nasjonal leder i Misjonskirken Norge.

Torben M. Joswig

– De fleste av oss går i en misjonskirke som en gang ble startet gjennom vekkelser og teltmøter. Vår tids vekkelse er å starte nye menigheter, sier Torben. Han har et sterkt ønske om at flere skal prøve å forstå viktigheten av å plante nye menigheter. Han viser til at forskning viser at det nettopp er menighetsplanting som best når nye områder og mennesker.

– Samtidig vet vi at å etablere nye fellesskap er krevende og ofte oppleves svært ensomt fra dem som leder plantearbeidet, forklarer Torben som har erfaring med å veilede ledere som etablerer nye menigheter.

Trenger flere støttepartnere

– Vi er i full gang med prosjektet «Fem byer» og får trolig tre nye menighetsplantinger i løpet av 2023. Samtidig viser regnskapet for 2022 at svært få av våre menigheter samler inn midler til menighetsplantingsarbeidet. Mange har svart nei på forespørselen om å gi økonomisk støtte eller være modermenighet for en ny menighetsplante, påpeker Torben.

– Jeg har derfor et sterkt ønske om at flere skal prøve å forstå viktigheten av å plante nye menigheter, sier han og håper enda flere misjonskirker engasjerer seg og at misjonsfolket er med å støtte opp om satsingen som forbedere og givere.

Av Trond Filberg

Misjonskirken Norge har tatt opp ti nye menigheter i trossamfunnet siden 2010 og fram til 2023. Disse menighetene er virksomme i dag og er Vågsbygd misjonskirke (2010), Justnes misjonskirke (2013), Ytre Randesund misjonskirke (2013), Flekkerøy misjonskirke (2015), Hånes misjonskirke (2017), Misjonskirken Follow (2018), Lillesand misjonskirke (2018), Misjonskyrkja Voss (2018), Hellemyr misjonskirke (2019) og Varhaug misjonskirke (2022). Årstallene er året de ble godkjent og tatt opp i trossamfunnet. Menighetsplanting >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X