Koronasituasjonen februar/mars Fra midnatt, natt til tirsdag 23.02.2021, trådte det i kraft en viktig endring i de nasjonale smittevernreglene som gjør det mulig at inntil 100 personer kan samles til gudstjeneste: Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. På innendørs arrangement er begrensningen nå maks 100 personer hvor alle i publikum…

Viktig informasjon til Vekst 2020 fastgivere Vi trenger noen minutter av din tid: Vil du være med oss videre inn i ny strategiperiode? . Fyll ut skjema her Perioden med Vekst 2020 går mot slutten, men det gjør ikke arbeidet med å bringe mennesker til Jesus! På generalforsamlingen i november vedtok vi Tro – Sende –…

Koronasituasjonen oktober «Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg.» Rom 13,4. «Nå strammer vi til for å kontrollere smitten. Håpet er at vi kan unngå å innføre enda strengere tiltak.» Statsminister Erna Solberg, regjerningens pressekonferanse 26. oktober. Vi har nå en situasjon der vi må oppdatere oss på både nasjonale og lokale smittevernregler. …

Lønnsoppgjør 2020 Mandag 19. oktober ble det gjennomført lønnsforhandlinger for Misjonskirken Norge. Lønnsavtalen ligger tilgjengelig på intranettet. Tillegg som Staten gir direkte på lønnstrinnene gjøres gjeldende fra 1. mai 2020, sammen med det øvrige resultatet av oppgjøret. Partene ble i tråd med det øvrige arbeidslivet enige om et moderat lønnsoppgjør. Dette er endringene: Stige for master…

DIGITAL GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2020 ble utsatt og vil avholdes digitalt lørdag 7. november 2020, kl. 10:00-16:00. Sted: Digitalt forum på Zoom (ikke fysisk oppmøte). Generalforsamlingen (GF) er Misjonskirken Norges øverste organ. Som en del av GF avvikles også eiermøtet for Ansgarskolen AS, med samme konstituering. Vi håper på et stort antall delegater fra menighetene og…

Ny krisepakke for frivilligheten Lotteri- og stiftelsestilsynet melder om at en ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakken gjelder for perioden 12. mars til og…

Korona-oppdatering: Oppdatert smittevernveileder Smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger er oppdatert 12.05.2020. Forrige versjon var datert 04.05.2020. Veileder for aktiviteter for barn og unge, ble lagt ut 06.05.2020. Begge veilederne er bransjestandard fra Norges Kristne Råd. Misjonskirken Norge og UNG har bestemt at disse skal følges i våre menigheter. Sjekkliste: I veilederen er det en…

Korona-oppdatering: Åpner opp for arrangementer Vi viser til regjeringens pressekonferanse 30. april om koronasituasjonen, som blant annet informerte om hvordan vi kan åpne opp for arrangementer. Vi vil presisere at det følger flere konkrete avgrensinger og krav til de arrangementer som kan skje etter 7. mai. Misjonskirken Norge skal ha møte i krisestaben mandag 4….

Ny dato for GF og LM 2020 Siden Moment2020 med generalforsamlingen i Misjonskirken Norge og landsmøtet i UNG, er avlyst kommende helg, har ledelsen i organisasjonene besluttet å sette av nye datoer. Under forutsetning at det vil være i tråd med helsemyndighetenes krav til smittevern, planlegges en enklere utgave av generalforsamlingen og landsmøtet til høsten….

Generalforsamling 24.-26. april 2020 Lovforslag Lovforslag, med Hovedstyrets innstilling, skal ifølge § 11 sendes menighetene senest to måneder før Generalforsamlingen. Hovedstyret fremmer forslag til endringer i §§ 3, 4, 5 og 7. I tillegg fremmes det forslag om endringer i §§ 12 og 13 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge. Hovedstyrets forslag til vedtak…

Page 1 of 31 2 3

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X