«For å komme til kilden må du gå mot strømmen»
– Afrikans ordtak

I Kongo setter vi tabubelagte tema på agendaen, og utfordrer etablerte systemer som undertrykker grupper av mennesker.  Kirken våger å være en stemme i saker som gjelder korrupsjon, rettigheter og kjønnsbasert vold.

Gi til arbeidet
i Kongo

Slik jobber vi
internasjonalt