Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG
– to frivillige organisasjoner

Begge er vi organisert som et nasjonalt fellesskap for aktivitetene som skjer i menighetene og gruppene som er tilsluttet organisasjonene.
Begge organisasjonene har et demokratisk valgt styre og et årsmøte med representanter ut fra vedtekter. Kvinner og menn har helt siden organisasjonene ble stiftet, vært likestilt når det gjelder mulighet til å stille til alle verv. Det samme gjelder for ansettelser både lokalt og sentralt.

Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge skjer hvert andre år med representanter fra menigheter og grupper. Hovedstyret velges av Generalforsamlingen. Landsmøtet i Misjonskirken UNG holdes hvert andre år med representanter fra UNG-gruppene. Landsstyret velges av Landsmøtet.

Medlemskap og trossamfunn
Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom våre lokale menigheter. Er man medlem i en av våre menigheter, regnes man som medlemmer i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er dessuten registrert som et nasjonalt trossamfunn, som er en juridisk størrelse. Les mer om medlemskap i trossamfunnet her.

UNG-medlemskap
Er man innmeldt i en lokal UNG-gruppe (speider, søndagsskole m.m), er man også medlem av Misjonskirken UNG. Man kan også være medlem uten å være med i en UNG-gruppe. Send en e-post til ung@mknu.no om du ønsker melde deg inn i UNG, utenom en UNG-gruppe.

Aktuelle linker

Pastor- og misjonærforeningen
(PMF)

Personalorganisasjonen
(PO)

Historisk arkivsenter
(HAS)