Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG
– to frivillige organisasjoner

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG er nasjonale fellesskap for misjonskirker og grupper tilsluttet organisasjonene. Begge organisasjonene har demokratisk valgt styre og årsmøte med representanter ut fra vedtekter.

Kirkesamfunn og trossamfunn
Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom våre lokale menigheter. Er man medlem i en av våre menigheter, regnes man som medlemmer i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er dessuten registrert som et nasjonalt trossamfunn, som er en juridisk størrelse. Les mer om medlemskap i trossamfunnet her.

UNG-medlemskap
Er man innmeldt i en lokal UNG-gruppe (speider, søndagsskole m.m), er man også medlem av Misjonskirken UNG. Om du ønsker å bli UNG-medlem, men ikke er tilknyttet en lokal gruppe, ta kontakt på e-post: ung@mknu.no.

Tilhørende organisasjoner

Pastor- og misjonærforeningen
(PMF)

Personalorganisasjonen
(PO)