UNG-PRISEN 2018: På Alle Sammen-møte på Liv & Vekst, søndag 15. april, ble prisen utdelt til Kjersti Slåtta av Svein Aksel Nakkestad.


Kjersti fikk UNG-prisen 2018

Annethvert år utdeler Misjonskirken UNG en spesiell utmerkelse til personer eller lokallag som gjennom mange år har hatt en spesiell betydning for barn og unge. I år gikk prisen til barnearbeider Kjersti Slåtta fra Porsgrunn.

En uvitende Kjersti Slåtta ble veldig overrasket da daglig leder i UNG, Svein Aksel Nakkestad, kunngjorde hvem som hadde blitt tildelt UNG-prisen 2018. Det var i en fullsatt Stavernhall under Liv & Vekst sommerfestival, søndag 15. juli, at kunngjøringen skjedde.

Opp på plattformen til trampeklapp fra alle, kom en rørt og beskjeden Kjersti for å motta utmerkelsen.

Begrunnelsen for tildelingen
«UNG-prisen 2018 går til en leder som er et stort forbilde for mange, uten at hun nødvendigvis er den som tar mest oppmerksomheten på plattformen. Tar hun på seg et ansvar, så kan man være trygg på at det blir gjort ordentlig. Hun gir jernet. Hun er systematisk, innkaller til møter og holder system og orden. I Stagedive og Across har hun vært en bauta i mange år. Det samme har hun vært lokalt, og hun har 8-9 år bak seg i styret i UNG Telemark.

Hun begynte sin ledergjerning som mini-leder for onsdagsklubben som 12-åring, og som 15 åring tok hun over som hovedleder. Siden har det blitt 17 år som hovedleder. Det sies at «alle» barn og unge på vestsida i Porsgrunn kjenner henne, og at hun stort sett alltid har med kort eller andre leker i veska – i tilfelle hun møter noen barn og unge. Hun var leder i ungdomsarbeidet Treffpunkt fra hun var 16-23 år, og hun ble igjen leder da Refocus ble startet for 3,5 år siden.

UNG-prisen 2018 går til Kjersti Slåtta.»

Frivillig leder i Porsgrunn
Onsdagsklubben og Refocus der Kjersti er engasjert, er en del av barne- og ungdomsarbeidet i Porsgrunn misjonskirke. Onsdagsklubben er en fritidsklubb drevet av frivillige arbeidere, og klubben er for barn i 1. til 7. klasse. Refocus er et tilbud på fredager for ungdom på ungdomsskolen og videregående skole.

Hva er UNG-prisen?
UNG-prisen blir kun utdelt annethvert år og er en utmerkelse til en person eller gruppe som har spesiell betydning for barn og unge i sitt lokalmiljø. Prispengene, som i år var på 10 000 kroner, må brukes til lokalt arbeid for barn og unge gjennom et av UNGs lokallag. UNG-prisen skal stimulere til nyskapende arbeid, kvalitet og kreativitet – og arbeid som er modellerende for andre.

Av Trond Filberg

Misjonskirken UNG

satser på misjonsmenighetenes

barne- og ungdomsarbeidere,

med ressurser, leir- og ledertrening.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X