PROSJEKTNR: 5100

«Vekst 2020 handler om å vokse i bredde og i dybde.»

Med det mener vi at vi ønsker at våre menigheter skal berøre enda flere mennesker og at vi skal fordype våre liv enda mer i Gud. Misjonskirken Norges hovedfokus er å utvikle sunne, misjonale menigheter. Med denne drømmen som utgangspunkt har felleskapet gått sammen om satsingen Vekst 2020, som vår visjon for det tiåret vi nå er inne i. Helt sentralt i Vekst 2020 er derfor den lokale menigheten.

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og arbeidet med konkrete menighetsplantinger, arrangementer og prosessverktøy.

Les mer om vårt nasjonale arbeid her.