COLOMBIA: Prosjektet for internflyktninger i Colombia får Norad-støtte gjennom paraplyorganisasjonen Digni. #tranformation4peace (Foto: Therese Dagfinrud Olsen, Misjonskirken Norge).


Gledelig økning for Dignis medlemmer

Paraplyorganisasjonen Digni som Misjonskirken Norge er en del av, har signert ny avtale med Norad. Dette vil sikre nærmere en milliard kroner til arbeidet for å bedre fattige menneskers levekår.

Digni har signert ny samarbeidsavtale med Norad for perioden 2018 til 2023. Det faste tilskuddet har økt fra 160 millioner til 186 millioner kroner årlig. I tillegg til dette mottar enkelte medlemsorganisasjoner støtte gjennom øremerkede ordninger.
– At Digni nå får en solid økning i den årlige bevilgningen i forhold til forrige periode tolker vi som en tillitserklæring og et resultat av det solide arbeidet som utføres av våre medlemsorganisasjoner og deres partnere i sør, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann (bildet).

Hjelper tusenvis
I tillegg til å bidra til byggingen av et sterkt sivilt samfunn i sør, vil midlene fordeles på prosjekter som skal sikre en god og inkluderende utdanning, god helse, bærekraftig miljø, fredelig sameksistens og bedrede økonomiske levekår.
– Å bli tiltrodd forvaltningen av disse midlene innebærer et stort ansvar. Gjennom vår innsats ønsker vi å bidra til den globale dugnaden for fattigdomsbekjempelse og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, sier Walmann. I forrige avtaleperiode med Norad ble 750 000 mennesker berørt av Digni-fellesskapets prosjekter, mens 5,8 millioner mennesker ble indirekte berørt.

Økt ramme
Økningen for Digni vil for Misjonskirken Norge innebære en økning i total ramme på om lag 15 prosent. For 2019 vil vi jobbe med et prosjekt for internflyktinger i Colombia, et nytt prosjekt for Mental helse i Afghanistan og prosjektene med henholdsvis urfolk og kvinner i Kongo. I løpet av perioden vil Misjonskirken Norge nærme seg fem millioner kroner i årlige overføringer til disse prosjektene.
For å oppnå økningen har Digni måttet vise evne til å konsentrere sin innsats på færre partnere og færre land. Det innebærer dessverre at Colombia har sitt siste år med støtte fra Norad i 2020. Dette betyr likevel ikke at prosjektet med internflyktningene nødvendigvis vil stoppe opp.

Av Trond Filberg

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 kirker og misjonsorganisasjoner som driver langsiktig utviklingsarbeid i det globale sør. Misjonskirken Norge er en av medlemmene og mottar Norad-støtte til enkelte av våre prosjekter i Afghanistan, Kongo og Colombia.

Misjonskirkens prosjekter:  Internflyktingeprosjektet i Colombia – Prosjektet for Urfolks rettigheter og kultur i Kongo – Prosjektet for mental helse i Afghanistan.

FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X