Vi anbefaler alle misjonskirker å ha velfungerende og oppdaterte nettsider. Ulike menigheter vil ha ulike behov og kompetanse på dette.

Kommunion, som står bak vårt nye databasevektøy Cornerstone, har derfor utviklet tre ulike maler for nettsider, tilpasset behovene og ressursene til små, mellomstore og større menigheter. Benytt denne muligheten til å få en enkel og moderne nettside for din menighet.

Hvorfor velge nettside via Cornerstone?

 • Forenklet giversystem
  – Giverløsninger på nett, hvor nye givere via nettsiden registreres automatisk i menighetens database, gitt at personnummer oppgis. Dette forenkler oppfølgingen av feks. skattefratrekk.
  – Giverinformasjon for menighetens utvalgte internasjonale og nasjonale prosjekter i Misjonskirken Norge, kan integreres på menighetens nettside.
  – Om menigheten ønsker å beholde sin eksisterende nettside, vil det kunne opprettes en betalingsside i Cornerstone, som kan linkes fra menighetens nettside og kobles til menighetens database.
 • Samle ressurser og informasjon
  – Alle verktøy samlet på ett sted (administrasjon, givertjeneste, nettside osv)
  – Gir en direkte kobling mellom givertjeneste og gaveregistrering
  – Kun èn leverandør å forholde seg til.
  – Automatisk lagring av nyhetsbrev-registrering, som en «tag» på riktig person i databasen
  – Det kan opprettes kalenderhendelser i menighetens database, som vises direkte på nettsiden
 • Norsk kundestøtte

Velg mellom tre ferdige nettsideløsninger:

Dette er løsningen for de som ønsker minimalt med vedlikehold. Design og sidestruktur er fast og kan ikke justeres.

→ Se eksempel her

Innhold:

 • Valgfritt forsidebilde
 • Egen logo
 • En tekst med valgfritt innhold
 • Bunnlinje med kontaktinformasjon og -skjema
 • Linker til Facebook og/eller Instagram
 • Giverside hvor man kan gi via bankkort eller opprette avtalegiro

Vedlikehold:
Ingen vedlikeholdsbehov på denne siden.

Opplæring:
Her vil det ikke gis noen personlig opplæring, men ressurser vil bli gjort tilgjengelig på nettet.

Pris:
Engangsbeløp 2000 NOK + mva. Driftskostnader inngår i menighetens Cornerstone-abonnement.

Løsningen for menigheter som ønsker mer informasjon på nettsiden, i tillegg til en kalender. Design og sidestruktur er fast og kan ikke justeres.

→ Se eksempel her

Innhold:

 • Valgfritt forsidebilde
 • Egen logo
 • En velkomsttekst
 • Tre «avdelingsbokser»: Om oss, Kalender og Bli giver
 • Nyhetsbrev-registrering
 • Bunnlinje med kontaktinformasjon og -skjema
 • Linker til Facebook og/eller Instagram
 • Informasjonsside om menigheten
 • Kalenderside (månedsvisning)
 • Giverside hvor man kan gi via bankkort eller opprette avtalegiro
 • Informasjonsside og kontaktskjema på engelsk

Vedlikehold:
Her kan tekst vedlikeholdes i tillegg til kalenderen.

Opplæring:
Her vil det ikke gis noen personlig opplæring, men ressurser vil bli gjort tilgjengelig på nettet.

Pris:
Engangsbeløp 5000 NOK + mva. Driftskostnader inngår i menighetens Cornerstone-abonnement.

Denne løsningen dekker de fleste behov. Design er fastsatt, men sidestrukturen kan justeres. Det finnes også flere forsideelementer som kan benyttes etter ønske.

→ Se eksempel her

Innhold:

 • Valgfritt forsidebilde
 • Egen logo
 • “Om oss”-element
 • Infovindu
 • Avdelingsbokser som linker til aktuell underside (max 12)
 • Oversikt over de 4 nyeste talene med link til arkivet
 • Kalender (viser 3 kommende hendelser)
 • Nyhetsbrev registrering
 • Bunnlinje med kontaktinformasjon og -skjema
 • Linker til Facebook og/eller Instagram

Man kan velge fritt om/hvordan forsideelementene nevnt ovenfor skal settes opp.

 • Kalenderside (månedsvisning)
 • Giverside hvor man kan gi via bankkort eller opprette avtalegiro.
 • En side med arkiv for taler.
 • Informasjonsside og kontaktskjema på engelsk
 • Opp til 13 undersider (Om oss, Ungdom, Barn, Hva skjer, Visjon, osv.)

Ønsker man flere undersider enn dette, må kunden enten:

a) Sette opp flere sider selv
b) Betale 80 kr per ekstra underside

Vedlikehold:
Her kan det meste av innhold justeres slik man ønsker.

Opplæring:
Her vil det finnes noen ressurser online, men det anbefales å investere i 90 minutter med personlig opplæring. Dette gjøres via Skype og koster 2000,- + mva

Pris:
Engangsbeløp 11000 NOK + mva. Driftskostnader inngår i menighetens Cornerstone-abonnement.

Behov ut over de tre løsningene?
Det er mulig å få laget en spesialtilpasset løsning med egen oppbygning og design. Benytt skjema i bunnen av siden for å opprette kontakt om dette.