UTSENDELSE: Det ble en historisk dag i Skien med dåp og forbønn for misjonærfamilien Gonzalez Bjelland. Elisabeth og Roberto (bildet) gjør nå de siste forberedelser før utreisen i slutten av måneden. (Foto: Trond Filberg)


Utsendelse av misjonærene

Det ble en historisk dag, søndag 20. februar, i Skien misjonskirke. Gudstjenesten ble en milepæl ved å innvie og sende ut misjonærfamilien Gonzalez Bjelland til Colombia.

Barne- og familiepastor i Skien misjonskirke, Pia Amalie Saga Berberg, ønsket alle velkommen. Så overlot hun mikrofonene til lovsangsteamet, ledet av Hilde Norland Gundersen, som slo an tonen for misjonsmøtet med sangen «Jesus, her er jeg, send meg», i en versjon med latinamerikanske rytmer.

Pia som selv har bodd i Colombia som misjonærbarn, intervjuet Elisabeth og Roberto, og døtrene Hannah (8) og Rebekka (11). De fortalte litt om hvem de er og hva de skal gjøre i Colombia. Bibeltekster ble lest av to jenter fra menigheten, og en lengre stund var satt av til forbønn for hele familien.

Rebekka delte et sterkt vitnesbyrd om at hun vil følge Jesus og bekreftet tydelig ja på dette da ungdomspastor i menigheten, Malin Malmgren-Johannesen, spurte henne om dette før Rebekka ble døpt i bassenget på plattformen. Malin forrettet også nattverden til slutt i gudstjenesten.

Å følge Guds vei

– Misjonskirken Norge har som mål å sende ut flere medarbeidere, og dere er bønnesvar på dette, sa Øyvind Slåtta til misjonærfamilien. Han er ansatt som rådgiver for misjon i Misjonskirken Norge, og han har selv vært misjonær i Colombia og følger arbeidet tett med årlige reiser til landet.

– Jeg gleder meg over at dere skal være en støtte og oppmuntring til den colombianske kirken og deres arbeidere. Dere har med dere så mange ressurser og gode ting som vil bygge Guds rike på mange vis. Og samtidig, å være i tjeneste i et annet land er ikke å velge minste motstands vei, men det er å følge Guds vei. Det gir dypere mening enn noe annet, sa Øyvind i sin hilsen til familien.

Søndag 20. februar i Skien misjonskirke, fra venstre: Pia Amalie Saga Berberg, Rebekka og Hannah, Elisabeth og Roberto, og Øyvind Slåtta.

– Vi er sendt

I sin tale til forsamlingen tok Øyvind utgangspunktet i Johannes evangelium 20, 19-23, der disiplene etter Jesu oppstandelse satt bak låste dører, redde for jødene. Men så kommer Jesus med ordene til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere».

– Bibelteksten tar utgangspunkt i at disiplene var samlet. Kan det indikere at misjon ikke er et individualistisk prosjekt, men et kollektivt prosjekt. Noe vi står samlet om. At utsendelse ikke er for noen få utvalgte, men for forsamlingen.

– Sendelsen av disiplene skjedde da de var samlet, og sendelsen av Elisabeth og Roberto skjer i dag mens vi er samlet. Det er mange fordeler med at utsendelse skjer samlet. Vi kan støtte, oppmuntre hverandre og holde hverandre ansvarlige. Disiplene var samlet da Jesus åndet på dem ved denne anledningen, og de var samlet da Ånden kom på pinsedag, talte Øyvind.

Les også: – Vi brenner for å gi håp, sier Elisabeth og Robert >>

Etter gudstjenesten serverte menigheten colombiansk mat i kaféområdet, og det ble tid til å snakke sammen.

Med 24 kofferter, en katt og mange varme hilsninger, bønner og gaver, er det snart avgang til Colombia for familien. De gjør nå sine siste forberedelser før avreisen 28. februar. De har foreløpig ikke en bolig å flytte til i Barranquilla, men med familie og venner i byen, håper de at de snart få tak i et eget sted å være.

Et historisk sted for misjon

Utsendelsesgudstjeneste nettopp i Skien misjonskirke gir også historiske perspektiver. Menigheten som er den første menigheten i Norge, stiftet utenfor statskirken i 1856, var også stedet der Misjonskirken Norge hadde sin årskonferanse i 1899. Da besluttet man før første gang å satse i fellesskap på ytremisjon, i Sør-Afrika og Kina.

Våre første misjonærer til Kina, John Christensen og Christian Vatsaas, ble innviet til tjenesten på denne konferansen, og misjonsdirektør Fredrik Franson var der. Det ble antydet at omkring 2000 personer var til stede på konferansens offentlige møter som ble holdt på gårdsplassen utenfor kirkebygget.

Av Trond Filberg

Ungdomspastor Malin Malmgren-Johannesen i samtale med Rebekka før hun ble døpt.

– Dere er bønnesvar for vårt felles mål om å sende ut flere medarbeidere, sa Øyvind Slåtta i sin hilsen til misjonærfamilien.

Alle foto: Trond Filberg, Misjonsbladet

Les mer om våre utsendte misjonærer og volontører, og om arbeidet i Colombia. Klikk på banner under.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X