Administrasjonsavdelingen samarbeider alle ansatte i staben for å utgjøre en enhetlig stab på tvers av avdelingsstrukturen.

Administrasjonsavdelingen utfører tjenester både for Misjonskirken Norges lokalmenigheter og samarbeidspartnere, for kirkesamfunn og trossamfunn som helhet, sørger for sentralkontorets drift og bistår Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonskirken UNG i deres operative og administrative arbeid.

Denne landingssiden er under utarbeidelse! Vi jobber her med å samle og organisere nyttige ressurser og relevant informasjon for pastorer og menighetsledere.