På disse sidene finner du som pastor, leder og menighetsarbeider, nyttig informasjon om administrative oppgaver og økonomi, som angår menigheten og relasjonen til Misjonskirken Norge sentralt.

For UNG-administrasjon, gå til mknu.no/ung-gruppe.

Siste kunngjøringer

Årsrapport menighet Mandag 1. april er fristen for å sende inn årsrapport for menigheten. Menighetene har…

Ressurser og kontakt

Administrasjonsavdelingen utfører tjenester for Misjonskirken Norges lokalmenigheter og samarbeidspartnere, for kirkesamfunn og trossamfunn som helhet, sørger for sentralkontorets drift og bistår Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonskirken UNG i deres operative og administrative arbeid.

Aktuelt

Hjelp

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt Rachel på tlf 97585454 eller e-post, rachel@mknu.no.