NASJONALT OG INTERNASJONALT ARBEID – GIVERPROSJEKTER

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNGs giverprosjekter favner vidt. Vårt utgangspunkt er alltid å støtte menigheter og organisasjoner i deres menighetsarbeid og samfunnsengasjement. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt.

Gjennom menighetene drives flere diakonale prosjekter og institusjoner som rusomsorg, skoler, SFO, næringsetablering og eldreomsorg. Menighetsarbeidet består i ledertrening, bibelskoler, disippelgjøring, evangelisering, menighetsplanting og arbeid for barn og unge.

Touchpoint – satsing
på unge voksne

Speider

Utvikle ressurser
LEVENDE TRO

Vekst 2020

Menighetsplanting Sandefjord

Menighetsplanting Bærum

Menighetsplanting Lillesand

Menighetsplanting Hellemyr

Menighetsplanting Groruddalen

Vårt arbeid i Colombia

Hjelp til internflyktninger, Medellín

Esperanza skolefritidsordning

Jakobs hus, La vega

Fredens hus, Medellín

Grunnskolene i Barranquilla

Grunnskolen i Potosi, Bogotá

Grunnskolen CEIP, Medellín

Menighetsplanting i Colombia

Vårt arbeid i Romania

Onesti – barnefond

Onesti – varmeprosjekt

Onesti – minibuss

Onesti – skolestøtte

Calarasi – skolehjelp

Calarasi – nødhjelp fattige

Calarasi – menighetsutvikling og ledertrening

Calarasi – næringsprosjekt

Vårt arbeid i Kongo

Urfolks rettigheter og kultur

Kjønnsbasert vold i kirke og samfunn

Menighetsutvikling

Trosopplæring og ledertrening

Ngamaba skolefritidsordning

Vårt arbeid i Kina

Lokalmenigheter i Shaanxi

Bibelskolen i Shaanxi

Vårt arbeid i Polen

Vårt arbeid i
Afghanistan

Rehabilitering for mennesker med funksjonshemming

Senter for mental helse